Kara Mustafa Paşa Külliyesi
  • İncesu Kara Mustafa Paşa Külliyesi
Kayseri-Niğde ana yolunun 33. km'sindedir. İncesu ilçe merkezinde bulunan Kara Mustafa Paşa Külliyesi'ni, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 1670 tarihinde yaptırmıştır. Yapı topluluğu cami, kervansaray, arasta, medrese, sıbyan mektebi ve hamamdan meydana gelmiş olup, iki büyük avlu etrafında toplanmıştır. Yapı topluluğunu oluşturan bütün birimler mimari ve süsleme yönünden oldukça sadedir. Ayrıca diğer Osmanlı külliyelerinde kullanılmayan kaburgalı haç tonozunun burada kullanılması ile de mimari yönden bir bakıma onlardan ayrılmaktadır.  
Kara Mustafa Paşa Külliyesi'nin Restorasyon çalışmaları 2007 yılında başlamıştır. Kervansaray, Han, Hamam kısmının restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Kara Mustafa Külliyesi'nin Arasta Çarşı kısmında restorasyon çalışmalarını 2017 Mart ayı sonu itibariyle tamamlanmıştır.
Av. Mustafa İlmek
İncesu Belediye Başkanı
Av. Mustafa İlmek
İncesu Belediye Başkanı
Mustafa İlmek