Haberler
Tekstil ve Giysi Atıklarının Toplatılması İhalesi

İncesu Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında ve 12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliğinin EK-3 A-5 maddesine uygun olarak tekstil/giysi atıklarının 24 ay süre ile toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri dönüştürülmesi ve sistem verimliliğinin artırılması iş ve işlemleri 2886 Sayılı Kanun'un 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiralanmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

İhale İlanı ve Şartnamesini Görmek İçin Bu Linke Tıklayınız.

Av. Mustafa İlmek
İncesu Belediye Başkanı
Av. Mustafa İlmek
İncesu Belediye Başkanı
Mustafa İlmek