Haberler
Saraycık Mahallesi İmar Planı

İlçemiz Saraycık Mahallesinde yer alan muhtelif parsellerin bulunduğu alanda Belediyemiz Encümeninin 18.01.2023 tarih ve 20 sayılı encümen kararına istinaden hazırlanan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulamasına ilişkin parselasyon planı Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 11.04.2023 tarih, 2023/752 sayılı Encümen Kararı ile 5216 sayılı yasanın 7/b bendine, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19. Maddesine, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Planı Notlarına göre tasdik edilmiş olup;

Parselizasyon Planını Görnek İçin Bu Linke Tıklayınız

Av. Mustafa İlmek
İncesu Belediye Başkanı
Av. Mustafa İlmek
İncesu Belediye Başkanı
Mustafa İlmek