Haberler
Geri Dönüştürülebilir Atıkların Ayrı Toplanması İhale İlanı

İncesu Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde 12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliğinin EK-3 A-2 maddesine uygun olarak geri dönüştürülebilir atıklarının 24 ay süre ile toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri dönüştürülmesi ve sistem verimliliğinin artırılması iş ve işlemleri 2886 Sayılı Kanun'un 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiralanmak üzere 10.11.2022 tarihinden itibaren 15 gün süre ile ihaleye çıkarılmış olup;

İhale İlan Metnini ve Şartnameyi Görmek İçin Bu Linke Tıklayınız

Av. Mustafa İlmek
İncesu Belediye Başkanı
Av. Mustafa İlmek
İncesu Belediye Başkanı
Mustafa İlmek