Haberler
Ek Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav İlanı

Çevre Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü)'nın 06.01.2022 tarihli ve E-26073187-900-2625312 sayılı yazısında belirtildiği üzere Bakanlığımızca, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair yönetmelik kapsamında 28.02.2022 tarih ve 9880 sayılı Başkanlık makamı oluruna istinaden 2022 yılı sınav ilanın yapılması uygun görülmüştür. Yerel Yönetimler Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavıyla ilgili 

Ek İlan Metnini Görmek İçin Bu Linke Tıklayın

Sınav Takvimini Görmek İçin Bu Linke Tıklayın

Ek-1 Formunu Görmek İçin Bu Linke Tıklayın

Ek-2 Formunu Görmek İçin Bu Linke Tıklayın 

Av. Mustafa İlmek
İncesu Belediye Başkanı
Av. Mustafa İlmek
İncesu Belediye Başkanı
Mustafa İlmek