Haberler
Bitkisel Atık Yağların Hanelerden Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi İhalesi

İncesu Belediyesi mücavir alanı içerisinde Bitkisel Atık Yağların hanelerden toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işi 06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği esaslarına uygun olarak çevre ve insan sağlığına zarar oluşturmayacak şekilde 2886 Sayılı Kanun'un 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiralanmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

İlan Metni ve Şartnameyi Görmek İçin Bu Linke Tıklayınız. 

Av. Mustafa İlmek
İncesu Belediye Başkanı
Av. Mustafa İlmek
İncesu Belediye Başkanı
Mustafa İlmek