Haberler
Belediyemiz mücavir alanı içerisinde geri kazanılabilir ambalaj atıklarının mevzuat hükümleri çerçevesinde evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması ve ayrıştırılması ile geri kazanımı işi 2886 Sayılı Kanun'un 45. Maddesi
Av. Mustafa İlmek
İncesu Belediye Başkanı
Av. Mustafa İlmek
İncesu Belediye Başkanı
Mustafa İlmek